Info Senioren KBO Vorstenbosch

De contributie bedraagt € 20,- per jaar, waarvan we ook dit jaar weer bijna € 12,- afdragen aan KBO-Brabant.

KBO Vorstenbosch IBAN rekeningnr.: NL 63 RABO 0155 291 556
Naast de contributie ontvangen wij elk jaar van de gemeente een basissubsidie van circa € 2.20 per lid woonachtig in Bernheze.

Contactgegevens
E-mail: secretariskbovorstenbosch@gmail.com

Kom Bij Ons (KBO)
Nieuwe leden die na 1 juli lid worden betalen de helft van de contributie van het lopend jaar. Aanmelden bij het secretariaat.

Gastleden
Op vertoon van de ledenpas kan een lid van een andere KBO afdeling gastlid worden bij onze vereniging tegen betaling van € 8,- per jaar. Een gastlid mag aan alle activiteiten deelnemen.

Adreswijzigingen
Graag schriftelijk een evt. adreswijziging door geven aan het secretariaat. E-mailen mag ook.

Opzeggen lidmaatschap
Voor onze leden in Vorstenbosch geldt de afspraak dat in het jaar van beëindiging van het lidmaatschap men over het gehele kalenderjaar (boekjaar) contributie verschuldigd is.

E-mail adressen
De bij ons bekende e-mailadressen zijn doorgegeven aan KBO-Brabant zodat u kunt inloggen op hun website en van al het seniorennieuws op de hoogte blijft.

 

 

 

 

 

 

 

Aanmeld formulier