Wekelijkse activiteiten

MAANDAG
Bridgen (vrije inloop) 9.00 – 11.30 uur

Biljartcompetitie * 19.00 – 22.00 uur

DINSDAG
Biljarten (vrije inloop), 10.00 – 11.45 uur

Biljarten (vrije inloop) 14.00 – 16.00 uur

Clubavond (vrije inloop) 19.00 – 22.00 uur

WOENSDAG
Fietstochten * 13.30 – 17.00 uur

Wandelen * 13.30 – 15.30 uur

Biljartcompetitie * 19.00 – 22.00 uur

DONDERDAG
Koersballen * 14.00 – 16.00 uur

Biljarten (vrije inloop) 14.00 – 16.00 uur
Rikconcours, (1e / 3e week *) 19.00 – 22.00 uur
Bridgen, (overige weken) 19.00 – 22.00 uur
Biljarten, (vrije inloop) 19.00 – 22.00 uur

VRIJDAG

Federatie biljarten * 13.00 – 17.00 uur

Biljarten (vrije inloop) 19.00 – 21.30uu

Periodieke activiteiten

Kaarten maken * 2e vrijdag vd maand

Kienen, 3e maandag vd maand

Liederentafel, in voor- en najaar

Jong / Oud ontmoeting, in voor- en najaar

Jeu de Boules, in mei, juni en augustus

Jaarlijkse activiteiten

Nieuwjaarsontmoeting, begin januari

Pronkzitting, eind januari

Jaarvergadering, in februari

Ontspanningsavond, in maart

Vrijwilligersavond, in april

Dagreis, in juni (busreis)

Meerdaagse reis, evt. in juli

80 Plussers middag, eind oktober

Sint Nicolaasviering, in november

Kerstviering, in december

 

Tips en voorstellen

Heeft u goede tips of voorstellen laat het onze weten. Neem dan contant op met het bestuur.

Mail: seniorenkbovorstenbosch@gmail.com