AVG bescherming

Op het gebied van de bescherming van alle persoonsgegevens van onze leden en overige relaties is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (AVG). Persoonsgegevens zijn uw naam, (mail)adres, geboortedatum, foto’s e.d.
Met deze gegevens wordt door de KBO zorgvuldig omgegaan. Wij respecteren daarmee uw privacy.

Privacy beleid

Tijdens KBO activiteiten worden er soms foto’s gemaakt. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op deze website en in onze nieuwsbrieven en mailberichten. Als U deelnemer bent aan een van onze activiteiten gaan we er van uit dat u akkoord bent met een eventuele publicatie.

Bezwaar maken

Klachten alsmede bezwaren en of opmerkingen over dit privacy beleid kunnen gericht worden aan het bestuur.

Verkorte privacyverklaring ten behoeve van de leden van afdeling Vorstenbosch