Bezoek (lief en leed)

Ziekenbezoek leden: Als we het weten bezoeken vrijwilligers onze leden die een lange tijd in het ziekenhuis hebben gelegen of de leden die langdurig ziek zijn. Er wordt vooraf altijd geïnformeerd of zij een bezoekje op prijs stellen.

Kent u iemand die vanwege ziekte graag bezoek wil ontvangen. Laat het ons weten. Mail naar secretariskbovorstenbosch@gmail.com

Overlijden leden: Zodra wij een overlijdensbericht van de nabestaande ontvangen nemen wij contact op voor een condoleancebezoek. Zonder bericht sturen we een condoleance-kaart. Het KBO-vaandel wordt tijdens de uitvaartdienst in de kerk geplaatst (Vorstenbosch).

In december wordt een gezamelijke Heilige Mis intentie voor alle overledene aangevraagd.

Huwelijksjubileum leden: Als we een uitnodiging krijgen voor de receptie, komen we het echtpaar graag feliciteren. Anders sturen we een kaartje als we van deze feestelijke gebeurtenis op de hoogte zijn.

Kroonjaar leden (80 jaar): Leden die 80 worden ontvangen een felicitatiekaart. In oktober krijgen zij een uitnodiging voor de 80-plussers middag. De leeftijden van deze leden zijn via de ledenlijst bij ons bekend.

Kroonjaar leden (90 jaar): Als een lid, zijn of haar 90ste verjaardag viert, komen we thuis op bezoek. Wij nemen contact op met de jarige en maken samen een afspraak.