26 april 2022

KBO lintjes regen

Op 26 april hebben Nellie vd Spank en Nelly vd Ven beiden een Koninklijke onderscheiding mogen ontvangen.

De receptie die zij ter gelegenheid van dit heugelijk feit, door de KBO aangeboden kregen, was gezellig en werd zeer druk bezocht. De fanfare en het gilde brachten een serenade en een vendelgroet. Ook het bestuur huldigde de gedecoreerden met bloemen en een felicitatie toespraak.

U leest hier in samenvatting wat de gedecoreerden zoal als vrijwilliger gepresteerd hebben.

Nellie van der Spank was negen jaar lang KBO bestuurslid met diverse taken en op verschillende terreinen. Bij de  Parochie kerk was Nellie van 2006 tot 2016 coördinator van de bloemenwerkgroep en lid van de werkgroep gebedsdienst. Ook heeft zij verschillende jaren als gastvrouw meegeholpen, tijdens de ontmoetingsochtenden ‘De Korrel’, een dagopvangactiviteit van Stichting Zorgvoorzieningen. Nellie was ook nog jarenlang een gedreven mantelzorger.

Ook Nelly van de Ven heeft een indrukwekkende lijst. Al vanaf 2015 maakt Nelly deel uit van het KBO bestuur en daarin levert zij bij alle activiteiten haar bijdrage. Nelly is ook jarenlang actief geweest als gastvrouw in de horeca bij de Kildonkse molen. Bij het project ‘Sociale Hulpverlening’ van Stichting Zorgvoorzieningen is Nelly tot op heden de coördinator. Een taak die ontstaan is vanuit het project ZorgSamenDorp. Van 2007 t/m 2015 was zij actief als vrijwillige hulpverlener in de Palliatieve Terminale Zorg.

Bedankt. Een koninklijke onderscheiding krijg je niet zomaar en de aanvragen slagen niet altijd. Daar moet je veel belangeloos vrijwilligerswerk voor verricht hebben. KBO Vorstenbosch bedankt alle instanties, stichtingen en verenigingen die deze  aanvraag gesteund hebben.

Nog meer felicitaties. Wij feliciteren ook ons KBO lid Maria Verstraten met haar koninklijke onderscheiding die zij mocht ontvangen. Maria is al jaren vrijwilliger (op oproepbasis als cateraar) bij de KBO.

Verder natuurlijk ook gelukwensen aan onze dorpsgenoten Ely Dominicus en Henny  van de Brand die ook een lintje mochten ontvangen.

Binnenkort zullen we nog meer foto’s plaatsen in de album: Vrijwilligers (avond)